Daftar Nilai Semester Siswa Kelas XII TKJ SMK Mulia Tempeh

02/01/2010 02:22

 

DAFTAR NILAI SEMESTER SISWA KELAS XII

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

No. Nama Adm. Server Dlm Jar. Instalasi WAN Produktif TKJ SOJ Konfigur. WAN
1 ACHMAD ZAMROZI 8.4 9.2 8.4   7.37
2 ADI SUBROTO 9.2 9.2 8.8   7.37
3 AGUS HERMANTO 4.4 4 8.8   6.03
4 ALBI NUR MUSTOFA 8.4 5.6 8.8   7.37
5 ANGGAH MARDINO 8.4 8.8 8.4   7.37
6 ARIS DEWANTORO 7.6 6.4 8.4   8.71
7 ASROFAH 7.2 8 8   8.04
8 DIAN FEBRI SASMITA 9.2 6 7.2   7.37
9 DIAN WAHYUNI 8 4.8 8.8   8.04
10 EKO PURWANTO 8.4 6.4 8.4   8.71
11 FATKHUR ROHMAN 7.6 6 5.2   6.7
12 FINTA YULIA NINGRUM 9.2 8.4 8.4   4.69
13 FIRDAUS ARIS BRAMANDITA 9.2 8.8 8.8   5.36
14 FITRIA 8.4 6.4 6.8   7.37
15 IKA PRASETYA DEWI 9.2 7.6 9.6   7.37
16 IMAM MASRUCHIN SULTHONY 8.8 7.2 7.6   6.03
17 IMAM SAFI'I 7.2 7.2 8   5.36
18 INNAYATI 8.4 8 9.6   6.7
19 ITA CORY NURICA 9.2 8.8 9.6   8.04
20 JAINUL SAIBUDIN 3.6 6.4 8.4   5.36
21 KHOIRUL NI'AM 9.2 10 8.8   7.37
22 M. ARIFIN 6.8 6.4 8   5.36
23 M. IRFAN ARIS SANDY 7.6 7.6 8.8   6.7
24 MAR'ATUS SHOLIKHA 5.6 7.6 8   6.03
25 MITA ANGGRAENI 9.2 7.6 9.2   9.38
26 MOCHAMMAD ALI MUZAKI 2.8 5.6 8   3.35
27 MOCHAMMAD HASAN 7.2 8 9.6   6.03
28 MOCHAMMAD ZAINUL ARIFN 8.8 6.8 10   7.37
29 NENI PUSPA 8 8.8 6.8   8.04
30 NI'MATUS SALAMAH 5.6 6.8 8.4   5.36
31 NOVITA RATNASARI 6.4 8.4 8.4   7.37
32 NOVITASARI 7.6 6.4 7.6   7.37
33 NUR HAYATI 8.4 8 8.8   8.04
34 RIKO RIKIAWAN 7.6 6 8.8   6.03
35 SAROJI 8.4 6.8 9.6   6.7
36 SITI MARIA ULFA 8.4 7.2 10   7.37
37 SITI MAS ULA 6 5.6 7.6   6.7
38 SITI RODIATUL MAS ULA 8 6.8 9.2   6.03
39 SITI ROMELAH 6 6 8   6.03
40 SRI WAHYUNI 8 6 9.6   6.7
41 SUGENG SETYONO 8 5.2 8.8   6.7
42 SUNIWATI 7.2 6 9.2   6.7
43 SUSIA FARIHA 6 6 9.6   7.37
44 YANDIK OKTAVIANTO 7.6 6.4 8.8   6.7
45 ZAINAL MUSTOFA 7.6 6 9.2   7.37

 

—————

Back